O projekcie

Epidemia i związane z nią ograniczenia sprawiły, że galerie zawiesiły lub znacznie ograniczyły swoją działalność. Artyści zostali pozbawieni możliwości pokazywania swoich prac szerszemu gronu odbiorców.

Sam tego doświadczyłem, kiedy Mała Galeria Fotografii, którą prowadzę w Przemyślu zawiesiła działalność.

Jedynym wyjściem pozostał internet, stąd też pomysł żeby wystawy przenieść do sieci.

Ideą Małej e-Galerii Fotografii jest prezentacja wystaw autorskich. Zapraszani artyści fotograficy będą mieli możliwość pokazać swoje wystawy, które najpełniej określają ich twórcze credo. Natomiast forum towarzyszące M e-GF będzie płaszczyzną wymiany poglądów i ocen kolejnych autorskich prezentacji. Umożliwi też nawiązanie dialogu z autorami, a rozmowy, jakie zwykle odbywały się na wernisażach przeniosą się na forum. Natomiast dla tych, którzy sami nie fotografują, ale są zainteresowani tą dziedziną sztuki galeria da możliwość poznania twórczości fotografików oraz aktualnych tendencji i kierunków panujących w fotografii.

Jacek Szwic
kurator Małej e-Galerii Fotografii